_

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


خلاصه فصلهاي پنج و شش سازمان و مديريت از دکتر نجف بيگي
 
خلاصه کتاب سازمان و مدیریت تالیف دکتر رضا نجف بیگی | 9696 – web7
web7.khakafraazma.ir/web7/9696/html
Translate this page
Apr 28, 2018 – فصل چهارم: کنترل در مدیریت. فصل پنچم: سیستم وتفکر سیستمی. فصل ششم: محیط سازمان. فصل هفتم: مدیریت اقتضایی. فصل هشتم: اثر بخشی …
خلاصه کتاب سازمان و مدیریت تالیف دکتر رضا نجف بیگی | 9593 – dl2
dl2.khakafraazma.ir/dl2/9593/html
Translate this page
May 4, 2018 – فصل چهارم: کنترل در مدیریت. فصل پنچم: سیستم وتفکر سیستمی. فصل ششم: محیط سازمان. فصل هفتم: مدیریت اقتضایی. فصل هشتم: اثر بخشی …
خلاصه کتاب سازمان و مدیریت تالیف دکتر رضا نجف بیگی | 9669 – project
project.khakafraazma.ir/project/9669/html
Translate this page
Apr 28, 2018 – فصل چهارم: کنترل در مدیریت. فصل پنچم: سیستم وتفکر سیستمی. فصل ششم: محیط سازمان. فصل هفتم: مدیریت اقتضایی. فصل هشتم: اثر بخشی …
خلاصه کتاب سازمان و مدیریت (تالیف دکتر رضا نجف بیگی) | original
apa-original.redplan.ir/apa-original/24084/html
Translate this page
Jan 5, 2018 – خلاصه کتاب سازمان و مدیریت (تالیف دکتر رضا نجف بیگی) | original … فصل ششم: محیط سازمان. فصل هفتم: … فصل هشتم: اثر بخشی و اهداف سازمان.
خلاصه کتاب سازمان و مدیریت (تالیف دکتر رضا نجف بیگی)
irandic.nafisfile.com/…/خلاصه-کتاب-سازمان-و-مدیریت-تالیف-دکت…
Translate this page
فصل دوم:بورکراسی ودیدگاه سازنده آن در مدیریت: در قرن هیجدهم جامعه شناس آلمانی بنام ماکس وبر نخستین بار واژه بورگراسی را برای سازمانهای بزرگ اداری و خدماتی … خلاصه کتاب سازمان و مدیریت (تالیف دکتر رضا نجف بیگی) … فصل ششم:محیط سازمان

 NS