_

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


دانلود بخش listen to it کانون زبان ايران اينتر 2
 
محصولات آموزشی | کانون زبان ایران
www.ili.ir/fa/productions-محصولات-آموزشی
Translate this page
(Test Time 3 (race 1 and 2. این کتاب کمک آموزشی، دارای نمونه آزمون ها و امتحانات فاینال منطبق بر بخش های گوناگون کتاب های زبان آموزان است.
Missing: listen ‎it
[PDF]bozorgsal new.indd – کانون زبان ایران
www.ili.ir/fa/filepool/…/5e137d27c42f428ea252faf3fcc034db
Translate this page
1. معرفی کانون زبان ایران؛ گروه بزرگساالن بخش انگلیسی. 4. 2. معرفی سطوح و سن …. بزرگسـاالن کـه از 2 بخـش کتبـی و مصاحبـه تشـکیل شـده اسـت شـرکت کنـد و …. جهــت ارتقــاء مهارت هــای چهارگانــه Speaking، Listening، Writing و Reading معرفــی …. We’ve made a mistake so bad that they are throwing eggs at us and a rotten.
زبـان آمـوزان کـانـون زبـان ایران
iliqom.blogfa.com/
Translate this page
It gives you listening and speaking practice with a large selection of useful expressions that … دانلود حل تمرینهای Workbook کانون زبان ایران : 2 High Intermediate.
مرجع آموزش زبان ایرانیان
www.irlanguage.com/
Translate this page
جامع ترین مرکز آموزش زبان کشور (دانلود منابع زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی و اسپانیایی www.irlanguage.com. … مجموعه تصویری آموزش کتاب تاپ ناچ سطح یک بخش دوم مدرس محمد مصلح … Got it مجموعه ای چهار سحطی برای آموزش زبان انگلیسی به نوجوانان است که از انتشارات ….. North Star Listening and Speaking – Level 1,2,3,4,5 …
ilivocab-لغات کانون زبان ایران
ilivocab.ir/
Translate this page

 NS